ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมวิทยากร พิธีกรแกนนำค่ายคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมอบรมวิทยากร พิธีกรแกนนำค่ายคุณธรรมจริยธรรม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมอบรมวิทยากร พิธีกรแกนนำค่ายคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดน่าน โดยมี พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยมีโรงเรียนในจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรม กว่า ๑๐ โรงเรียน อบรมโดย พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา เรื่องเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ พระวินัยธรกิตติศักดิ์ อภิวฑฺฒโน พระธรรมฑูตสายต่างประเทศ อ.ประดิษฐ์ กลาสี เรื่องเทคนิคการเป็นพิธีกรและการสร้างอารมณ์ขัน และ อ.อำนาจ เขียวมงคล เรื่อง เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เทคนิคการละลายพฤติกรรรมและการจัดระเบียบ และกิจกรรม "กลุ่มสัมพันธ์" การทำงานเป็นทีม ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9739

img 9958 6

img 9958 13

img 9958 46

img_9662
img_9662
Image Detail Image Download
img_9665
img_9665
Image Detail Image Download
img_9690
img_9690
Image Detail Image Download
img_9707
img_9707
Image Detail Image Download
img_9739
img_9739
Image Detail Image Download
img_9750
img_9750
Image Detail Image Download
img_9785
img_9785
Image Detail Image Download
img_9792
img_9792
Image Detail Image Download
img_9794
img_9794
Image Detail Image Download
img_9796
img_9796
Image Detail Image Download
img_9809
img_9809
Image Detail Image Download
img_9814
img_9814
Image Detail Image Download
img_9830
img_9830
Image Detail Image Download
img_9843
img_9843
Image Detail Image Download
img_9850
img_9850
Image Detail Image Download
img_9858
img_9858
Image Detail Image Download
img_9873
img_9873
Image Detail Image Download
img_9903
img_9903
Image Detail Image Download
img_9905
img_9905
Image Detail Image Download
img_9910
img_9910
Image Detail Image Download
img_9955
img_9955
Image Detail Image Download
img_9957
img_9957
Image Detail Image Download
img_9958 1
img_9958 1
Image Detail Image Download
img_9958 2
img_9958 2
Image Detail Image Download
img_9958 3
img_9958 3
Image Detail Image Download
img_9958 4
img_9958 4
Image Detail Image Download
img_9958 5
img_9958 5
Image Detail Image Download
img_9958 6
img_9958 6
Image Detail Image Download
img_9958 7
img_9958 7
Image Detail Image Download
img_9958 8
img_9958 8
Image Detail Image Download
img_9958 9
img_9958 9
Image Detail Image Download
img_9958 10
img_9958 10
Image Detail Image Download
img_9958 11
img_9958 11
Image Detail Image Download
img_9958 12
img_9958 12
Image Detail Image Download
img_9958 13
img_9958 13
Image Detail Image Download
img_9958 14
img_9958 14
Image Detail Image Download
img_9958 15
img_9958 15
Image Detail Image Download
img_9958 16
img_9958 16
Image Detail Image Download
img_9958 17
img_9958 17
Image Detail Image Download
img_9958 18
img_9958 18
Image Detail Image Download
img_9958 19
img_9958 19
Image Detail Image Download
img_9958 20
img_9958 20
Image Detail Image Download
img_9958 21
img_9958 21
Image Detail Image Download
img_9958 22
img_9958 22
Image Detail Image Download
img_9958 23
img_9958 23
Image Detail Image Download
img_9958 24
img_9958 24
Image Detail Image Download
img_9958 25
img_9958 25
Image Detail Image Download
img_9958 26
img_9958 26
Image Detail Image Download
img_9958 27
img_9958 27
Image Detail Image Download
img_9958 28
img_9958 28
Image Detail Image Download
img_9958 29
img_9958 29
Image Detail Image Download
img_9958 30
img_9958 30
Image Detail Image Download
img_9958 31
img_9958 31
Image Detail Image Download
img_9958 32
img_9958 32
Image Detail Image Download
img_9958 33
img_9958 33
Image Detail Image Download
img_9958 34
img_9958 34
Image Detail Image Download
img_9958 35
img_9958 35
Image Detail Image Download
img_9958 36
img_9958 36
Image Detail Image Download
img_9958 37
img_9958 37
Image Detail Image Download
img_9958 38
img_9958 38
Image Detail Image Download
img_9958 39
img_9958 39
Image Detail Image Download
img_9958 40
img_9958 40
Image Detail Image Download
img_9958 41
img_9958 41
Image Detail Image Download
img_9958 42
img_9958 42
Image Detail Image Download
img_9958 43
img_9958 43
Image Detail Image Download
img_9958 44
img_9958 44
Image Detail Image Download
img_9958 45
img_9958 45
Image Detail Image Download
img_9958 46
img_9958 46
Image Detail Image Download
img_9958 47
img_9958 47
Image Detail Image Download
img_9958 48
img_9958 48
Image Detail Image Download
img_9958 49
img_9958 49
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery