ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นางบัวแฝง ปาจินะ

คณะผู้บริหารร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นางบัวแฝง ปาจินะ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘  พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นางบัวแฝง ปาจินะ มารดาของนางพวงผกา กองมงคล นิสิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (เทียบโอน) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

5673

5675

5677

5679

5673
5673
Image Detail Image Download
5675
5675
Image Detail Image Download
5677
5677
Image Detail Image Download
5679
5679
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery