ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ได้ออกตรวจเยี่ยมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐

คณะผู้บริหาร ได้ออกตรวจเยี่ยมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ออกตรวจเยี่ยมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐ นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

img 1093

img 1100

img 1106

img 1111

img_1093
img_1093
Image Detail Image Download
img_1094
img_1094
Image Detail Image Download
img_1095
img_1095
Image Detail Image Download
img_1096
img_1096
Image Detail Image Download
img_1097
img_1097
Image Detail Image Download
img_1098
img_1098
Image Detail Image Download
img_1099
img_1099
Image Detail Image Download
img_1100
img_1100
Image Detail Image Download
img_1101
img_1101
Image Detail Image Download
img_1102
img_1102
Image Detail Image Download
img_1103
img_1103
Image Detail Image Download
img_1104
img_1104
Image Detail Image Download
img_1105
img_1105
Image Detail Image Download
img_1106
img_1106
Image Detail Image Download
img_1107
img_1107
Image Detail Image Download
img_1108
img_1108
Image Detail Image Download
img_1109
img_1109
Image Detail Image Download
img_1110
img_1110
Image Detail Image Download
img_1111
img_1111
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery