ภาพกิจกรรม - กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ และเมืองสมราช

กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ และเมืองสมราช

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดกิกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ และเมืองสมราช ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อทัศนศึกษาดูงาน เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมของชาวกัมพูชา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ และเมืองสมราช

img 8263

img 8352

img 8377

img 8541

img 8827

img_8148
img_8148
Image Detail Image Download
img_8153
img_8153
Image Detail Image Download
img_8257
img_8257
Image Detail Image Download
img_8263
img_8263
Image Detail Image Download
img_8271
img_8271
Image Detail Image Download
img_8302
img_8302
Image Detail Image Download
img_8304
img_8304
Image Detail Image Download
img_8309
img_8309
Image Detail Image Download
img_8316
img_8316
Image Detail Image Download
img_8320
img_8320
Image Detail Image Download
img_8349
img_8349
Image Detail Image Download
img_8352
img_8352
Image Detail Image Download
img_8369
img_8369
Image Detail Image Download
img_8377
img_8377
Image Detail Image Download
img_8388
img_8388
Image Detail Image Download
img_8407
img_8407
Image Detail Image Download
img_8418
img_8418
Image Detail Image Download
img_8420
img_8420
Image Detail Image Download
img_8429
img_8429
Image Detail Image Download
img_8451
img_8451
Image Detail Image Download
img_8483
img_8483
Image Detail Image Download
img_8541
img_8541
Image Detail Image Download
img_8553
img_8553
Image Detail Image Download
img_8559
img_8559
Image Detail Image Download
img_8562
img_8562
Image Detail Image Download
img_8563
img_8563
Image Detail Image Download
img_8566
img_8566
Image Detail Image Download
img_8622
img_8622
Image Detail Image Download
img_8634
img_8634
Image Detail Image Download
img_8677
img_8677
Image Detail Image Download
img_8740
img_8740
Image Detail Image Download
img_8756
img_8756
Image Detail Image Download
img_8773
img_8773
Image Detail Image Download
img_8827
img_8827
Image Detail Image Download
img_8887
img_8887
Image Detail Image Download
img_8892
img_8892
Image Detail Image Download
img_8974
img_8974
Image Detail Image Download
img_9069
img_9069
Image Detail Image Download
img_9072
img_9072
Image Detail Image Download
img_9084
img_9084
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery