ภาพกิจกรรม - โครงการพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์ จังหวัดน่าน

โครงการพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์ จังหวัดน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดโครงการพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์ จังหวัดน่าน โดยรับฟังการบรรยาย "มจร.กับการพัฒนางานคณะสงฆ์" โดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

img 8097

img 8104

img 8108

img 8142

img_8097
img_8097
Image Detail Image Download
img_8098
img_8098
Image Detail Image Download
img_8104
img_8104
Image Detail Image Download
img_8106
img_8106
Image Detail Image Download
img_8107
img_8107
Image Detail Image Download
img_8108
img_8108
Image Detail Image Download
img_8126
img_8126
Image Detail Image Download
img_8129
img_8129
Image Detail Image Download
img_8137
img_8137
Image Detail Image Download
img_8142
img_8142
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery