ภาพกิจกรรม - โครงการอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนราชานุบาล

โครงการอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนราชานุบาล

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายวิษณุวัตร จักรแก้ว เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต และคณะนิสิต ได้ร่วมอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจัดศูนย์การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่โรงเรียนราชานุบาล  ผู้เข้ารับการอบรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑๙๔ คน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

2

 4

11

18

1
1
Image Detail Image Download
2
2
Image Detail Image Download
3
3
Image Detail Image Download
4
4
Image Detail Image Download
5
5
Image Detail Image Download
6
6
Image Detail Image Download
7
7
Image Detail Image Download
8
8
Image Detail Image Download
9
9
Image Detail Image Download
10
10
Image Detail Image Download
11
11
Image Detail Image Download
12
12
Image Detail Image Download
13
13
Image Detail Image Download
14
14
Image Detail Image Download
15
15
Image Detail Image Download
16
16
Image Detail Image Download
17
17
Image Detail Image Download
18
18
Image Detail Image Download
19
19
Image Detail Image Download
20
20
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery