ภาพกิจกรรม - ปั่นปีแซยิดรวมจิตถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปั่นปีแซยิดรวมจิตถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้ร่วมโครงการปั่นปีแซยิดรวมจิตถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักถักดีของชาวจังหวัดน่านที่มีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ข่วงเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน

img 9320

 img 9356

img 9373

img 9376

img_9318
img_9318
Image Detail Image Download
img_9320
img_9320
Image Detail Image Download
img_9321
img_9321
Image Detail Image Download
img_9326
img_9326
Image Detail Image Download
img_9353
img_9353
Image Detail Image Download
img_9356
img_9356
Image Detail Image Download
img_9357
img_9357
Image Detail Image Download
img_9368
img_9368
Image Detail Image Download
img_9373
img_9373
Image Detail Image Download
img_9375
img_9375
Image Detail Image Download
img_9376
img_9376
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery