ภาพกิจกรรม - ประชุมกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (แบบใหม่)

ประชุมกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (แบบใหม่)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัย สงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมเรื่อง กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ (แบบใหม่) ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9233

img 9235

img 9238

img 9256

img_9233
img_9233
Image Detail Image Download
img_9235
img_9235
Image Detail Image Download
img_9238
img_9238
Image Detail Image Download
img_9247
img_9247
Image Detail Image Download
img_9250
img_9250
Image Detail Image Download
img_9252
img_9252
Image Detail Image Download
img_9255
img_9255
Image Detail Image Download
img_9256
img_9256
Image Detail Image Download
img_9257
img_9257
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery