ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมคณาจารย์กรอกเกรดผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมอบรมคณาจารย์กรอกเกรดผ่านระบบออนไลน์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมคณาจารย์กรอกเกรดผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเงิน บัญชี พัสดุ ทะเบียนและวัดผล โดยจัดวันดที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาธมฺโม ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต และ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์ของทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้กรอกเกรดผ่านระบบออนไลน์ได้ ณ ห้องเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 9222

img 9149

img 9188

img 9228  

img_9141
img_9141
Image Detail Image Download
img_9147
img_9147
Image Detail Image Download
img_9149
img_9149
Image Detail Image Download
img_9157
img_9157
Image Detail Image Download
img_9164
img_9164
Image Detail Image Download
img_9165
img_9165
Image Detail Image Download
img_9171
img_9171
Image Detail Image Download
img_9176
img_9176
Image Detail Image Download
img_9177
img_9177
Image Detail Image Download
img_9188
img_9188
Image Detail Image Download
img_9196
img_9196
Image Detail Image Download
img_9198
img_9198
Image Detail Image Download
img_9201
img_9201
Image Detail Image Download
img_9204
img_9204
Image Detail Image Download
img_9206
img_9206
Image Detail Image Download
img_9207
img_9207
Image Detail Image Download
img_9211
img_9211
Image Detail Image Download
img_9214
img_9214
Image Detail Image Download
img_9219
img_9219
Image Detail Image Download
img_9222
img_9222
Image Detail Image Download
img_9228
img_9228
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery