ภาพกิจกรรม - พิธีเปิดกิจกรรมอบรมคณาจารย์กรอกเกรดผ่านระบบออนไลน์

พิธีเปิดกิจกรรมอบรมคณาจารย์กรอกเกรดผ่านระบบออนไลน์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมคณาจารย์กรอกเกรดผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเงิน บัญชี พัสดุ ทะเบียนและวัดผล โดยจัดวันดที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาธมฺโม ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต และ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์ของทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้กรอกเกรดผ่านระบบออนไลน์ได้ ณ ห้องเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9056

img 9069

img 9081

img 9091

img_9040
img_9040
Image Detail Image Download
img_9041
img_9041
Image Detail Image Download
img_9042
img_9042
Image Detail Image Download
img_9043
img_9043
Image Detail Image Download
img_9044
img_9044
Image Detail Image Download
img_9046
img_9046
Image Detail Image Download
img_9047
img_9047
Image Detail Image Download
img_9048
img_9048
Image Detail Image Download
img_9056
img_9056
Image Detail Image Download
img_9069
img_9069
Image Detail Image Download
img_9081
img_9081
Image Detail Image Download
img_9083
img_9083
Image Detail Image Download
img_9087
img_9087
Image Detail Image Download
img_9091
img_9091
Image Detail Image Download
img_9092
img_9092
Image Detail Image Download
img_9093
img_9093
Image Detail Image Download
img_9095
img_9095
Image Detail Image Download
img_9096
img_9096
Image Detail Image Download
img_9100
img_9100
Image Detail Image Download
img_9102
img_9102
Image Detail Image Download
img_9111
img_9111
Image Detail Image Download
img_9114
img_9114
Image Detail Image Download
img_9117
img_9117
Image Detail Image Download
img_9118
img_9118
Image Detail Image Download
img_9129
img_9129
Image Detail Image Download
img_9133
img_9133
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery