ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์ (วาระพิเศษ)

ประชุมคณาจารย์ (วาระพิเศษ)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมคณาจารย์ (วาระพิเศษ) เรื่องการเตรียมจัดกิจกรรมอบรมคณาจารย์กรอกเกรดผ่านระบบออนไลน์ การเลื่อนสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  และการจัดทำเอกสารประกอบการสอน การเขียนบทความทางวิชาการ การเขียนหนังสือ และตำราทางวิชาการ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8990

 img 8994

img 8995

img 9003

 

img_8990
img_8990
Image Detail Image Download
img_8994
img_8994
Image Detail Image Download
img_8995
img_8995
Image Detail Image Download
img_8997
img_8997
Image Detail Image Download
img_8999
img_8999
Image Detail Image Download
img_9000
img_9000
Image Detail Image Download
img_9001
img_9001
Image Detail Image Download
img_9003
img_9003
Image Detail Image Download
img_9004
img_9004
Image Detail Image Download
img_9010
img_9010
Image Detail Image Download
img_9011
img_9011
Image Detail Image Download
img_9012
img_9012
Image Detail Image Download
img_9014
img_9014
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery