ภาพกิจกรรม - พิธีพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 พิธีพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนพระปรัยิตธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

 

          เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา จัดโดยโรงเรียนพระปรัยิตธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 8834

img 8875

img 8913

img 8936

img_8834
img_8834
Image Detail Image Download
img_8841
img_8841
Image Detail Image Download
img_8843
img_8843
Image Detail Image Download
img_8845
img_8845
Image Detail Image Download
img_8846
img_8846
Image Detail Image Download
img_8857
img_8857
Image Detail Image Download
img_8863
img_8863
Image Detail Image Download
img_8868
img_8868
Image Detail Image Download
img_8875
img_8875
Image Detail Image Download
img_8882
img_8882
Image Detail Image Download
img_8890
img_8890
Image Detail Image Download
img_8898
img_8898
Image Detail Image Download
img_8902
img_8902
Image Detail Image Download
img_8904
img_8904
Image Detail Image Download
img_8906
img_8906
Image Detail Image Download
img_8909
img_8909
Image Detail Image Download
img_8913
img_8913
Image Detail Image Download
img_8926
img_8926
Image Detail Image Download
img_8928
img_8928
Image Detail Image Download
img_8936
img_8936
Image Detail Image Download
img_8947
img_8947
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery