ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ พระครูโกวิทอรรถวาที,ดร.

คณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ พระครูโกวิทอรรถวาที,ดร.

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันต้อนรับ พระครูโกวิทอรรถวาที,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่ ที่ได้เดินทางมาเนื่องในโอกาสวันต้อนรับปีใหม่  ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8408

img 8409

img 8415

img 8425

img_8408
img_8408
Image Detail Image Download
img_8411
img_8411
Image Detail Image Download
img_8415
img_8415
Image Detail Image Download
img_8419
img_8419
Image Detail Image Download
img_8425
img_8425
Image Detail Image Download
img_8430
img_8430
Image Detail Image Download
img_8431
img_8431
Image Detail Image Download
img_8432
img_8432
Image Detail Image Download
img_8409
img_8409
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery