ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับ นางสาวสุจิตรา สุวภาพ และคณะ

คณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับ นางสาวสุจิตรา สุวภาพ และคณะ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ต้อนรับ นางสาวสุจิตรา สุวภาพ กรรมการและเลขานุการ  ห้องสมุดเสริมปัญญาสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ  ที่ได้มาทำโครงการพัฒนาองค์ความรู้พระพุทธศาสนาและมรดกภูมิปัญญาไทย ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8353

img 8354

 img 8370

img 8380

img_8353
img_8353
Image Detail Image Download
img_8354
img_8354
Image Detail Image Download
img_8359
img_8359
Image Detail Image Download
img_8360
img_8360
Image Detail Image Download
img_8370
img_8370
Image Detail Image Download
img_8373
img_8373
Image Detail Image Download
img_8380
img_8380
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery