ภาพกิจกรรม - ประชุม การแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประชุม การแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับคณะผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้ร่วมกันประชุม การแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่  ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8268

img 8269

img 8271

img 8285

img_8268
img_8268
Image Detail Image Download
img_8269
img_8269
Image Detail Image Download
img_8271
img_8271
Image Detail Image Download
img_8274
img_8274
Image Detail Image Download
img_8275
img_8275
Image Detail Image Download
img_8277
img_8277
Image Detail Image Download
img_8279
img_8279
Image Detail Image Download
img_8281
img_8281
Image Detail Image Download
img_8282
img_8282
Image Detail Image Download
img_8285
img_8285
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery