ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฒโฑ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗  เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและติดตามงานของแต่ละส่วนงาน ในสำนักงานวิชาการ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7647

img 7655

img 7656

img 7651

img_7647
img_7647
Image Detail Image Download
img_7651
img_7651
Image Detail Image Download
img_7652
img_7652
Image Detail Image Download
img_7653
img_7653
Image Detail Image Download
img_7655
img_7655
Image Detail Image Download
img_7656
img_7656
Image Detail Image Download
img_7658
img_7658
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery