ภาพกิจกรรม - การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต(คฤหัสถ์) ประจำปี ๒๕๕๗

การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต(คฤหัสถ์) ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต(คฤหัสถ์)  ได้ร่วมกัน จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช เนื่องในวโนกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต(คฤหัสถ์) ประจำปี ๒๕๕๗  ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง และ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดหนองเจริญ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 7312

img 7623

img 7630

67381 575471735931750 8833755555025663223 n

67381_575471735931750_8833755555025663223_n
67381_575471735...
Image Detail Image Download
250550_575468602598730_7078992218141015533_n
250550_57546860...
Image Detail Image Download
1507932_575472605931663_2333913917533116677_n
1507932_5754726...
Image Detail Image Download
10329045_575472315931692_5867902008658965606_n
10329045_575472...
Image Detail Image Download
10336740_575468442598746_5225271344871358036_n
10336740_575468...
Image Detail Image Download
10372194_575472409265016_8569148171530669798_n
10372194_575472...
Image Detail Image Download
10428593_575464589265798_2513909561873466676_n
10428593_575464...
Image Detail Image Download
10846093_575468215932102_5134602661445913290_n
10846093_575468...
Image Detail Image Download
10882252_575473202598270_8260369542642593331_n
10882252_575473...
Image Detail Image Download
img_6920
img_6920
Image Detail Image Download
img_6933
img_6933
Image Detail Image Download
img_6934
img_6934
Image Detail Image Download
img_6936
img_6936
Image Detail Image Download
img_6945
img_6945
Image Detail Image Download
img_6950
img_6950
Image Detail Image Download
img_6963
img_6963
Image Detail Image Download
img_6991
img_6991
Image Detail Image Download
img_7037
img_7037
Image Detail Image Download
img_7042
img_7042
Image Detail Image Download
img_7048
img_7048
Image Detail Image Download
img_7072
img_7072
Image Detail Image Download
img_7110
img_7110
Image Detail Image Download
img_7119
img_7119
Image Detail Image Download
img_7143
img_7143
Image Detail Image Download
img_7148
img_7148
Image Detail Image Download
img_7187
img_7187
Image Detail Image Download
img_7188
img_7188
Image Detail Image Download
img_7197
img_7197
Image Detail Image Download
img_7199
img_7199
Image Detail Image Download
img_7210
img_7210
Image Detail Image Download
img_7226
img_7226
Image Detail Image Download
img_7245
img_7245
Image Detail Image Download
img_7260
img_7260
Image Detail Image Download
img_7269
img_7269
Image Detail Image Download
img_7306
img_7306
Image Detail Image Download
img_7312
img_7312
Image Detail Image Download
img_7324
img_7324
Image Detail Image Download
img_7344
img_7344
Image Detail Image Download
img_7368
img_7368
Image Detail Image Download
img_7397
img_7397
Image Detail Image Download
img_7398
img_7398
Image Detail Image Download
img_7406
img_7406
Image Detail Image Download
img_7408
img_7408
Image Detail Image Download
img_7441
img_7441
Image Detail Image Download
img_7468
img_7468
Image Detail Image Download
img_7492
img_7492
Image Detail Image Download
img_7498
img_7498
Image Detail Image Download
img_7504
img_7504
Image Detail Image Download
img_7548
img_7548
Image Detail Image Download
img_7557
img_7557
Image Detail Image Download
img_7562
img_7562
Image Detail Image Download
img_7568
img_7568
Image Detail Image Download
img_7579
img_7579
Image Detail Image Download
img_7582
img_7582
Image Detail Image Download
img_7583
img_7583
Image Detail Image Download
img_7586
img_7586
Image Detail Image Download
img_7602
img_7602
Image Detail Image Download
img_7610
img_7610
Image Detail Image Download
img_7614
img_7614
Image Detail Image Download
img_7623
img_7623
Image Detail Image Download
img_7630
img_7630
Image Detail Image Download
img_7633
img_7633
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery