ภาพกิจกรรม - การประชุมพระสอนศีลธรรม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

การประชุมพระสอนศีลธรรม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งครูพระสอนศีลธรรมประจำจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันประชุม พระสอนศีลธรรม ส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ในการประชุมครั้งนี้ มีครูพระสอนศีลธรรมประจำจังหวัดน่าน เข้าร่วม จำนวน ๒๗๑ รูป เพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้แก่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้รับรู้และรับทราบในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 6862

img 6894

img 6907

img 6869

img_6825
img_6825
Image Detail Image Download
img_6844
img_6844
Image Detail Image Download
img_6848
img_6848
Image Detail Image Download
img_6862
img_6862
Image Detail Image Download
img_6869
img_6869
Image Detail Image Download
img_6873
img_6873
Image Detail Image Download
img_6875
img_6875
Image Detail Image Download
img_6876
img_6876
Image Detail Image Download
img_6877
img_6877
Image Detail Image Download
img_6879
img_6879
Image Detail Image Download
img_6882
img_6882
Image Detail Image Download
img_6887
img_6887
Image Detail Image Download
img_6894
img_6894
Image Detail Image Download
img_6907
img_6907
Image Detail Image Download
img_6909
img_6909
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery