ภาพกิจกรรม - พิธีปิดการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗

พิธีปิดการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต(บรรพชิต) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกัน จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช เนื่องในวโนกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ พุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

img 6621

img 6758

img 7402

img 7411

img_6621
img_6621
Image Detail Image Download
img_6627
img_6627
Image Detail Image Download
img_6654
img_6654
Image Detail Image Download
img_6676
img_6676
Image Detail Image Download
img_6680
img_6680
Image Detail Image Download
img_6690
img_6690
Image Detail Image Download
img_6696
img_6696
Image Detail Image Download
img_6714
img_6714
Image Detail Image Download
img_6732
img_6732
Image Detail Image Download
img_6735
img_6735
Image Detail Image Download
img_6743
img_6743
Image Detail Image Download
img_6749
img_6749
Image Detail Image Download
img_6758
img_6758
Image Detail Image Download
img_6773
img_6773
Image Detail Image Download
img_6790
img_6790
Image Detail Image Download
img_6793
img_6793
Image Detail Image Download
img_6794
img_6794
Image Detail Image Download
img_6799
img_6799
Image Detail Image Download
img_7402
img_7402
Image Detail Image Download
img_7411
img_7411
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery