ภาพกิจกรรม - กิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่

กิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายธีรทัศน์ มูลแก่น อาจารย์ประจำ พร้อมทั้ง คณาจารย์ และ พระนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรม กิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมี ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยาย เรื่อง บทบาทนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 

dsc 1802

dsc 1813

dsc 1849

dsc 1855

dsc_1801
dsc_1801
Image Detail Image Download
dsc_1802
dsc_1802
Image Detail Image Download
dsc_1804
dsc_1804
Image Detail Image Download
dsc_1805
dsc_1805
Image Detail Image Download
dsc_1806
dsc_1806
Image Detail Image Download
dsc_1807
dsc_1807
Image Detail Image Download
dsc_1813
dsc_1813
Image Detail Image Download
dsc_1823
dsc_1823
Image Detail Image Download
dsc_1840
dsc_1840
Image Detail Image Download
dsc_1846
dsc_1846
Image Detail Image Download
dsc_1849
dsc_1849
Image Detail Image Download
dsc_1855
dsc_1855
Image Detail Image Download
dsc_1857
dsc_1857
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery