ภาพกิจกรรม - กิจกรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายธีรทัศน์ มูลแก่น อาจารย์ประจำ พร้อมทั้ง คณาจารย์ และ พระนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านกับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

 

dsc 1862

dsc 1865

dsc 1904

dsc 1896

 

dsc_1860
dsc_1860
Image Detail Image Download
dsc_1861
dsc_1861
Image Detail Image Download
dsc_1862
dsc_1862
Image Detail Image Download
dsc_1865
dsc_1865
Image Detail Image Download
dsc_1866
dsc_1866
Image Detail Image Download
dsc_1879
dsc_1879
Image Detail Image Download
dsc_1880
dsc_1880
Image Detail Image Download
dsc_1885
dsc_1885
Image Detail Image Download
dsc_1887
dsc_1887
Image Detail Image Download
dsc_1888
dsc_1888
Image Detail Image Download
dsc_1893
dsc_1893
Image Detail Image Download
dsc_1896
dsc_1896
Image Detail Image Download
dsc_1904
dsc_1904
Image Detail Image Download
dsc_1907
dsc_1907
Image Detail Image Download
dsc_1911
dsc_1911
Image Detail Image Download
dsc_1917
dsc_1917
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery