ภาพกิจกรรม - ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗

ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต(บรรพชิต) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกัน จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช เนื่องในวโนกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ พุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

img 6096

img 6031

img 6175

img 6212

img_6006
img_6006
Image Detail Image Download
img_6026
img_6026
Image Detail Image Download
img_6031
img_6031
Image Detail Image Download
img_6040
img_6040
Image Detail Image Download
img_6046
img_6046
Image Detail Image Download
img_6048
img_6048
Image Detail Image Download
img_6050
img_6050
Image Detail Image Download
img_6053
img_6053
Image Detail Image Download
img_6058
img_6058
Image Detail Image Download
img_6072
img_6072
Image Detail Image Download
img_6074
img_6074
Image Detail Image Download
img_6096
img_6096
Image Detail Image Download
img_6101
img_6101
Image Detail Image Download
img_6105
img_6105
Image Detail Image Download
img_6126
img_6126
Image Detail Image Download
img_6127
img_6127
Image Detail Image Download
img_6141
img_6141
Image Detail Image Download
img_6149
img_6149
Image Detail Image Download
img_6154
img_6154
Image Detail Image Download
img_6165
img_6165
Image Detail Image Download
img_6169
img_6169
Image Detail Image Download
img_6171
img_6171
Image Detail Image Download
img_6175
img_6175
Image Detail Image Download
img_6177
img_6177
Image Detail Image Download
img_6181
img_6181
Image Detail Image Download
img_6189
img_6189
Image Detail Image Download
img_6193
img_6193
Image Detail Image Download
img_6206
img_6206
Image Detail Image Download
img_6212
img_6212
Image Detail Image Download
img_6217
img_6217
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery