ภาพกิจกรรม - พิธีต้อนรับพระราชาคณะชั้นสามัญ พระสุนทรมุนี

พิธีต้อนรับพระราชาคณะชั้นสามัญ พระสุนทรมุนี

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

            เนื่อง ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระครูสิริธรรมภาณี (เสน่ห์  ฐานสิริ) เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระสุนทรมุนี สย. เมื่อวันที่  ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดน่าน และพุทธศาสนิกชนชาวน่าน ได้ร่วมกันจัดพิธีต้อนรับพระราชาคณะชั้นสามัญ พระสุนทรมุนี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ มิ่งเมือง อ.เมือง จ.น่าน

img 5470

img 5555

img 5708

img 5777

img_5433
img_5433
Image Detail Image Download
img_5438
img_5438
Image Detail Image Download
img_5443
img_5443
Image Detail Image Download
img_5470
img_5470
Image Detail Image Download
img_5473
img_5473
Image Detail Image Download
img_5477
img_5477
Image Detail Image Download
img_5484
img_5484
Image Detail Image Download
img_5503
img_5503
Image Detail Image Download
img_5512
img_5512
Image Detail Image Download
img_5522
img_5522
Image Detail Image Download
img_5524
img_5524
Image Detail Image Download
img_5528
img_5528
Image Detail Image Download
img_5529
img_5529
Image Detail Image Download
img_5532
img_5532
Image Detail Image Download
img_5534
img_5534
Image Detail Image Download
img_5535
img_5535
Image Detail Image Download
img_5537
img_5537
Image Detail Image Download
img_5538
img_5538
Image Detail Image Download
img_5541
img_5541
Image Detail Image Download
img_5548
img_5548
Image Detail Image Download
img_5549
img_5549
Image Detail Image Download
img_5550
img_5550
Image Detail Image Download
img_5551
img_5551
Image Detail Image Download
img_5552
img_5552
Image Detail Image Download
img_5555
img_5555
Image Detail Image Download
img_5558
img_5558
Image Detail Image Download
img_5572
img_5572
Image Detail Image Download
img_5573
img_5573
Image Detail Image Download
img_5574
img_5574
Image Detail Image Download
img_5575
img_5575
Image Detail Image Download
img_5576
img_5576
Image Detail Image Download
img_5579
img_5579
Image Detail Image Download
img_5580
img_5580
Image Detail Image Download
img_5581
img_5581
Image Detail Image Download
img_5582
img_5582
Image Detail Image Download
img_5584
img_5584
Image Detail Image Download
img_5585
img_5585
Image Detail Image Download
img_5586
img_5586
Image Detail Image Download
img_5587
img_5587
Image Detail Image Download
img_5589
img_5589
Image Detail Image Download
img_5592
img_5592
Image Detail Image Download
img_5594
img_5594
Image Detail Image Download
img_5595
img_5595
Image Detail Image Download
img_5596
img_5596
Image Detail Image Download
img_5598
img_5598
Image Detail Image Download
img_5601
img_5601
Image Detail Image Download
img_5603
img_5603
Image Detail Image Download
img_5605
img_5605
Image Detail Image Download
img_5606
img_5606
Image Detail Image Download
img_5607
img_5607
Image Detail Image Download
img_5610
img_5610
Image Detail Image Download
img_5676
img_5676
Image Detail Image Download
img_5695
img_5695
Image Detail Image Download
img_5701
img_5701
Image Detail Image Download
img_5708
img_5708
Image Detail Image Download
img_5777
img_5777
Image Detail Image Download
img_5782
img_5782
Image Detail Image Download
img_5784
img_5784
Image Detail Image Download
img_5790
img_5790
Image Detail Image Download
img_5791
img_5791
Image Detail Image Download
img_5793
img_5793
Image Detail Image Download
img_5800
img_5800
Image Detail Image Download
img_5801
img_5801
Image Detail Image Download
img_5803
img_5803
Image Detail Image Download
img_5805
img_5805
Image Detail Image Download
img_5812
img_5812
Image Detail Image Download
img_5814
img_5814
Image Detail Image Download
img_5826
img_5826
Image Detail Image Download
img_5830
img_5830
Image Detail Image Download
img_5842
img_5842
Image Detail Image Download
img_5848
img_5848
Image Detail Image Download
img_5907
img_5907
Image Detail Image Download
img_5910
img_5910
Image Detail Image Download
img_5911
img_5911
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery