ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร สืบชะตา คณะจากสำนักงานงบประมาณ

คณะผู้บริหาร สืบชะตา คณะจากสำนักงานงบประมาณ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ สืบชะตา คณะจากสำนักงบประมาณ โดยนางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ และนางสาวลัดดาวัลย์ บุญวัฒนะกุล นักวิเคราะห์งบประมาณ ชำนาญการ และผู้บริหารกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ร่วมประชุมจัดทำแผนและติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5393

img 5374

img 5416

img 5423

img_5374
img_5374
Image Detail Image Download
img_5375
img_5375
Image Detail Image Download
img_5380
img_5380
Image Detail Image Download
img_5382
img_5382
Image Detail Image Download
img_5384
img_5384
Image Detail Image Download
img_5390
img_5390
Image Detail Image Download
img_5393
img_5393
Image Detail Image Download
img_5396
img_5396
Image Detail Image Download
img_5397
img_5397
Image Detail Image Download
img_5406
img_5406
Image Detail Image Download
img_5414
img_5414
Image Detail Image Download
img_5416
img_5416
Image Detail Image Download
img_5423
img_5423
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery