ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ คณะจากสำนักงานงบประมาณ

คณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ คณะจากสำนักงานงบประมาณ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมต้อนรับ คณะจากสำนักงบประมาณ โดยนางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ และนางสาวลัดดาวัลย์ บุญวัฒนะกุล นักวิเคราะห์งบประมาณ ชำนาญการ และผู้บริหารกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ร่วมประชุมจัดทำแผนและติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5242

 img 5258

img 5256

img 5338

img_5241
img_5241
Image Detail Image Download
img_5242
img_5242
Image Detail Image Download
img_5252
img_5252
Image Detail Image Download
img_5256
img_5256
Image Detail Image Download
img_5258
img_5258
Image Detail Image Download
img_5262
img_5262
Image Detail Image Download
img_5268
img_5268
Image Detail Image Download
img_5272
img_5272
Image Detail Image Download
img_5276
img_5276
Image Detail Image Download
img_5280
img_5280
Image Detail Image Download
img_5282
img_5282
Image Detail Image Download
img_5310
img_5310
Image Detail Image Download
img_5311
img_5311
Image Detail Image Download
img_5314
img_5314
Image Detail Image Download
img_5327
img_5327
Image Detail Image Download
img_5332
img_5332
Image Detail Image Download
img_5338
img_5338
Image Detail Image Download
img_5340
img_5340
Image Detail Image Download
img_5341
img_5341
Image Detail Image Download
img_5345
img_5345
Image Detail Image Download
img_5354
img_5354
Image Detail Image Download
img_5357
img_5357
Image Detail Image Download
img_5359
img_5359
Image Detail Image Download
img_5363
img_5363
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery