ภาพกิจกรรม - โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุม โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘  ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5062

img 5063

img 5065

img 5076

img_5062
img_5062
Image Detail Image Download
img_5063
img_5063
Image Detail Image Download
img_5065
img_5065
Image Detail Image Download
img_5069
img_5069
Image Detail Image Download
img_5076
img_5076
Image Detail Image Download
img_5077
img_5077
Image Detail Image Download
img_5078
img_5078
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery