ภาพกิจกรรม - กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗

กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗

(กระต่ายทองเกมส์)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗  คณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗ (กระต่ายทองเกมส์) เพื่อ เป็นการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาและพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้มีความสมัครสมานสามัคคี เป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน

img 4551

img 4316

img 4547

 img 4796 

img_4301
img_4301
Image Detail Image Download
img_4314
img_4314
Image Detail Image Download
img_4316
img_4316
Image Detail Image Download
img_4317
img_4317
Image Detail Image Download
img_4321
img_4321
Image Detail Image Download
img_4323
img_4323
Image Detail Image Download
img_4324
img_4324
Image Detail Image Download
img_4325
img_4325
Image Detail Image Download
img_4326
img_4326
Image Detail Image Download
img_4328
img_4328
Image Detail Image Download
img_4329
img_4329
Image Detail Image Download
img_4331
img_4331
Image Detail Image Download
img_4332
img_4332
Image Detail Image Download
img_4333
img_4333
Image Detail Image Download
img_4335
img_4335
Image Detail Image Download
img_4338
img_4338
Image Detail Image Download
img_4341
img_4341
Image Detail Image Download
img_4342
img_4342
Image Detail Image Download
img_4343
img_4343
Image Detail Image Download
img_4344
img_4344
Image Detail Image Download
img_4345
img_4345
Image Detail Image Download
img_4346
img_4346
Image Detail Image Download
img_4348
img_4348
Image Detail Image Download
img_4350
img_4350
Image Detail Image Download
img_4351
img_4351
Image Detail Image Download
img_4352
img_4352
Image Detail Image Download
img_4354
img_4354
Image Detail Image Download
img_4355
img_4355
Image Detail Image Download
img_4357
img_4357
Image Detail Image Download
img_4358
img_4358
Image Detail Image Download
img_4359
img_4359
Image Detail Image Download
img_4362
img_4362
Image Detail Image Download
img_4363
img_4363
Image Detail Image Download
img_4366
img_4366
Image Detail Image Download
img_4369
img_4369
Image Detail Image Download
img_4372
img_4372
Image Detail Image Download
img_4478
img_4478
Image Detail Image Download
img_4488
img_4488
Image Detail Image Download
img_4491
img_4491
Image Detail Image Download
img_4492
img_4492
Image Detail Image Download
img_4494
img_4494
Image Detail Image Download
img_4495
img_4495
Image Detail Image Download
img_4496
img_4496
Image Detail Image Download
img_4497
img_4497
Image Detail Image Download
img_4499
img_4499
Image Detail Image Download
img_4500
img_4500
Image Detail Image Download
img_4501
img_4501
Image Detail Image Download
img_4503
img_4503
Image Detail Image Download
img_4504
img_4504
Image Detail Image Download
img_4505
img_4505
Image Detail Image Download
img_4507
img_4507
Image Detail Image Download
img_4508
img_4508
Image Detail Image Download
img_4509
img_4509
Image Detail Image Download
img_4510
img_4510
Image Detail Image Download
img_4511
img_4511
Image Detail Image Download
img_4512
img_4512
Image Detail Image Download
img_4513
img_4513
Image Detail Image Download
img_4514
img_4514
Image Detail Image Download
img_4516
img_4516
Image Detail Image Download
img_4518
img_4518
Image Detail Image Download
img_4519
img_4519
Image Detail Image Download
img_4520
img_4520
Image Detail Image Download
img_4521
img_4521
Image Detail Image Download
img_4522
img_4522
Image Detail Image Download
img_4526
img_4526
Image Detail Image Download
img_4528
img_4528
Image Detail Image Download
img_4530
img_4530
Image Detail Image Download
img_4534
img_4534
Image Detail Image Download
img_4536
img_4536
Image Detail Image Download
img_4545
img_4545
Image Detail Image Download
img_4547
img_4547
Image Detail Image Download
img_4551
img_4551
Image Detail Image Download
img_4552
img_4552
Image Detail Image Download
img_4553
img_4553
Image Detail Image Download
img_4561
img_4561
Image Detail Image Download
img_4635
img_4635
Image Detail Image Download
img_4636
img_4636
Image Detail Image Download
img_4649
img_4649
Image Detail Image Download
img_4654
img_4654
Image Detail Image Download
img_4656
img_4656
Image Detail Image Download
img_4677
img_4677
Image Detail Image Download
img_4686
img_4686
Image Detail Image Download
img_4690
img_4690
Image Detail Image Download
img_4692
img_4692
Image Detail Image Download
img_4696
img_4696
Image Detail Image Download
img_4699
img_4699
Image Detail Image Download
img_4704
img_4704
Image Detail Image Download
img_4708
img_4708
Image Detail Image Download
img_4713
img_4713
Image Detail Image Download
img_4717
img_4717
Image Detail Image Download
img_4720
img_4720
Image Detail Image Download
img_4724
img_4724
Image Detail Image Download
img_4727
img_4727
Image Detail Image Download
img_4736
img_4736
Image Detail Image Download
img_4737
img_4737
Image Detail Image Download
img_4741
img_4741
Image Detail Image Download
img_4742
img_4742
Image Detail Image Download
img_4751
img_4751
Image Detail Image Download
img_4752
img_4752
Image Detail Image Download
img_4753
img_4753
Image Detail Image Download
img_4758
img_4758
Image Detail Image Download
img_4767
img_4767
Image Detail Image Download
img_4773
img_4773
Image Detail Image Download
img_4776
img_4776
Image Detail Image Download
img_4780
img_4780
Image Detail Image Download
img_4782
img_4782
Image Detail Image Download
img_4792
img_4792
Image Detail Image Download
img_4796
img_4796
Image Detail Image Download
img_4800
img_4800
Image Detail Image Download
img_4805
img_4805
Image Detail Image Download
img_4814
img_4814
Image Detail Image Download
img_4815
img_4815
Image Detail Image Download
img_4820
img_4820
Image Detail Image Download
img_4827
img_4827
Image Detail Image Download
img_4830
img_4830
Image Detail Image Download
img_4842
img_4842
Image Detail Image Download
img_4847
img_4847
Image Detail Image Download
img_4850
img_4850
Image Detail Image Download
img_4854
img_4854
Image Detail Image Download
img_4856
img_4856
Image Detail Image Download
img_4863
img_4863
Image Detail Image Download
img_4870
img_4870
Image Detail Image Download
img_4885
img_4885
Image Detail Image Download
img_4887
img_4887
Image Detail Image Download
img_4890
img_4890
Image Detail Image Download
img_4892
img_4892
Image Detail Image Download
img_4893
img_4893
Image Detail Image Download
img_4894
img_4894
Image Detail Image Download
img_4895
img_4895
Image Detail Image Download
img_4901
img_4901
Image Detail Image Download
img_4903
img_4903
Image Detail Image Download
img_4905
img_4905
Image Detail Image Download
img_4907
img_4907
Image Detail Image Download
img_4909
img_4909
Image Detail Image Download
img_4911
img_4911
Image Detail Image Download
img_4914
img_4914
Image Detail Image Download
img_4921
img_4921
Image Detail Image Download
img_4932
img_4932
Image Detail Image Download
img_4942
img_4942
Image Detail Image Download
img_4951
img_4951
Image Detail Image Download
img_4953
img_4953
Image Detail Image Download
img_4954
img_4954
Image Detail Image Download
img_4959
img_4959
Image Detail Image Download
img_4967
img_4967
Image Detail Image Download
img_4971
img_4971
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery