ภาพกิจกรรม - ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน กรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ คณะกรรมการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อการบริหารจัดการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4210

img 4211

img 4232

img 4265

img_4192
img_4192
Image Detail Image Download
img_4195
img_4195
Image Detail Image Download
img_4198
img_4198
Image Detail Image Download
img_4210
img_4210
Image Detail Image Download
img_4211
img_4211
Image Detail Image Download
img_4212
img_4212
Image Detail Image Download
img_4213
img_4213
Image Detail Image Download
img_4217
img_4217
Image Detail Image Download
img_4218
img_4218
Image Detail Image Download
img_4219
img_4219
Image Detail Image Download
img_4221
img_4221
Image Detail Image Download
img_4223
img_4223
Image Detail Image Download
img_4225
img_4225
Image Detail Image Download
img_4227
img_4227
Image Detail Image Download
img_4231
img_4231
Image Detail Image Download
img_4232
img_4232
Image Detail Image Download
img_4234
img_4234
Image Detail Image Download
img_4239
img_4239
Image Detail Image Download
img_4246
img_4246
Image Detail Image Download
img_4248
img_4248
Image Detail Image Download
img_4253
img_4253
Image Detail Image Download
img_4255
img_4255
Image Detail Image Download
img_4265
img_4265
Image Detail Image Download
img_4269
img_4269
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery