ภาพกิจกรรม - การประชุมคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

การประชุมคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาจารย์สมคิด  นันต๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายกิจการทั่วไป หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะครุศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4133

img 4169

img 4165

img_4127
img_4127
Image Detail Image Download
img_4130
img_4130
Image Detail Image Download
img_4131
img_4131
Image Detail Image Download
img_4133
img_4133
Image Detail Image Download
img_4137
img_4137
Image Detail Image Download
img_4165
img_4165
Image Detail Image Download
img_4168
img_4168
Image Detail Image Download
img_4169
img_4169
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery