ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง เพื่อแจ้งรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และแจ้งความเคลื่อนไหว และความก้าวหน้าของโรงเรียนในภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องอาเซียน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4108

img 4161

img 4158

img 4157

img_4083
img_4083
Image Detail Image Download
img_4086
img_4086
Image Detail Image Download
img_4087
img_4087
Image Detail Image Download
img_4088
img_4088
Image Detail Image Download
img_4092
img_4092
Image Detail Image Download
img_4093
img_4093
Image Detail Image Download
img_4095
img_4095
Image Detail Image Download
img_4096
img_4096
Image Detail Image Download
img_4108
img_4108
Image Detail Image Download
img_4119
img_4119
Image Detail Image Download
img_4120
img_4120
Image Detail Image Download
img_4122
img_4122
Image Detail Image Download
img_4123
img_4123
Image Detail Image Download
img_4143
img_4143
Image Detail Image Download
img_4153
img_4153
Image Detail Image Download
img_4156
img_4156
Image Detail Image Download
img_4157
img_4157
Image Detail Image Download
img_4158
img_4158
Image Detail Image Download
img_4161
img_4161
Image Detail Image Download
img_4173
img_4173
Image Detail Image Download
img_4179
img_4179
Image Detail Image Download
img_4180
img_4180
Image Detail Image Download
img_4182
img_4182
Image Detail Image Download
img_4185
img_4185
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery