ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายประสาท ตราดธารทิพย์

คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายประสาท ตราดธารทิพย์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ คณาจารย์  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การต้อนรับ นายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมทั้งคณะ ที่ได้มาศึกษาดูงานปริวรรตคัมภีร์ยาสมุนไพร ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4004

img 4034

img 4050

img 4080

img_3991
img_3991
Image Detail Image Download
img_3994
img_3994
Image Detail Image Download
img_4004
img_4004
Image Detail Image Download
img_4012
img_4012
Image Detail Image Download
img_4014
img_4014
Image Detail Image Download
img_4018
img_4018
Image Detail Image Download
img_4019
img_4019
Image Detail Image Download
img_4023
img_4023
Image Detail Image Download
img_4025
img_4025
Image Detail Image Download
img_4029
img_4029
Image Detail Image Download
img_4031
img_4031
Image Detail Image Download
img_4034
img_4034
Image Detail Image Download
img_4046
img_4046
Image Detail Image Download
img_4050
img_4050
Image Detail Image Download
img_4057
img_4057
Image Detail Image Download
img_4062
img_4062
Image Detail Image Download
img_4063
img_4063
Image Detail Image Download
img_4080
img_4080
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery