ภาพกิจกรรม - วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (วิจัยในชั้นเรียน)"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ เฉลิมพระเกียรติ

เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (วิจัยในชั้นเรียน)"

 

          เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗  พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญโฺญหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมทั้ง คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (วิจัยในชั้นเรียน)" ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

1896314076851

s  6668357

s  6668371

s  6668372

1896314076851
1896314076851
Image Detail Image Download
s__6668357
s__6668357
Image Detail Image Download
s__6668365
s__6668365
Image Detail Image Download
s__6668371
s__6668371
Image Detail Image Download
s__6668372
s__6668372
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery