ภาพกิจกรรม - กิจกรรม "การโต้วาที"

กิจกรรม "การโต้วาที"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "การโต้วาที" ของนิสิตคณะครุศาสตร์ ในข้อญัตติ ๑.น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง ๒.อ่านหนังสือดีกว่าเล่นมือถือเป็นไหน ๆ โดยเป็นกิจกรรมรายวิชา ๒๐๔ ๓๑๐ การใช้ภาษา (อ.ชุติชัย แก้วตา) ผู้สอน โดยมี สามฌรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง และสามเณรจากโรงเรียนนันบุรีวิทยา พระปริยัติธรรมเข้าร่วมด้วย  ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 3896

img 3904

img 3961

img 3979

img_3896
img_3896
Image Detail Image Download
img_3901
img_3901
Image Detail Image Download
img_3904
img_3904
Image Detail Image Download
img_3906
img_3906
Image Detail Image Download
img_3907
img_3907
Image Detail Image Download
img_3908
img_3908
Image Detail Image Download
img_3914
img_3914
Image Detail Image Download
img_3915
img_3915
Image Detail Image Download
img_3916
img_3916
Image Detail Image Download
img_3917
img_3917
Image Detail Image Download
img_3919
img_3919
Image Detail Image Download
img_3938
img_3938
Image Detail Image Download
img_3944
img_3944
Image Detail Image Download
img_3953
img_3953
Image Detail Image Download
img_3956
img_3956
Image Detail Image Download
img_3961
img_3961
Image Detail Image Download
img_3967
img_3967
Image Detail Image Download
img_3968
img_3968
Image Detail Image Download
img_3969
img_3969
Image Detail Image Download
img_3970
img_3970
Image Detail Image Download
img_3976
img_3976
Image Detail Image Download
img_3979
img_3979
Image Detail Image Download
img_3980
img_3980
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery