ภาพกิจกรรม - การประชุม การจัดเตรียมการประชุมครูพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน

การประชุม การจัดเตรียมการประชุมครูพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร.  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกัน การประชุม การจัดเตรียมการประชุมครูพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3850

img 3854

img 3856

img 3859

img_3850
img_3850
Image Detail Image Download
img_3852
img_3852
Image Detail Image Download
img_3853
img_3853
Image Detail Image Download
img_3854
img_3854
Image Detail Image Download
img_3856
img_3856
Image Detail Image Download
img_3857
img_3857
Image Detail Image Download
img_3858
img_3858
Image Detail Image Download
img_3859
img_3859
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery