ภาพกิจกรรม - ประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมงานพิธีถวายการต้อนรับพระราชาคณะชั้นสามัญ เตรียมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมัฏฐานสำหรับนิสิต ประจำปี ๒๕๕๗ เตรียมกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิตประจำปี ๒๕๕๗ เรื่องขอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาส ๑-๔ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3807

img 3804

img 3806

img 3808

img_3803
img_3803
Image Detail Image Download
img_3804
img_3804
Image Detail Image Download
img_3806
img_3806
Image Detail Image Download
img_3807
img_3807
Image Detail Image Download
img_3808
img_3808
Image Detail Image Download
img_3817
img_3817
Image Detail Image Download
img_3818
img_3818
Image Detail Image Download
img_3820
img_3820
Image Detail Image Download
img_3822
img_3822
Image Detail Image Download
img_3824
img_3824
Image Detail Image Download
img_3826
img_3826
Image Detail Image Download
img_3827
img_3827
Image Detail Image Download
img_3831
img_3831
Image Detail Image Download
img_3832
img_3832
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery