ภาพกิจกรรม - ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการสร้างถนน ศสล.

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการสร้างถนน ศสล.

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเรื่องการสร้างถนน ศสล. กับ นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 

img 3517

img 3537

img 3541

img 3562

img_3517
img_3517
Image Detail Image Download
img_3518
img_3518
Image Detail Image Download
img_3519
img_3519
Image Detail Image Download
img_3520
img_3520
Image Detail Image Download
img_3526
img_3526
Image Detail Image Download
img_3528
img_3528
Image Detail Image Download
img_3533
img_3533
Image Detail Image Download
img_3537
img_3537
Image Detail Image Download
img_3541
img_3541
Image Detail Image Download
img_3542
img_3542
Image Detail Image Download
img_3553
img_3553
Image Detail Image Download
img_3562
img_3562
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery