ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        เมื่อ วันที่ ๓๐เมษายน ๒๕๕๖ ได้มีการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศูนย์จังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้เปิดพิธีโดย พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รอง ผอ.ฝ่ายจัดการศึกษา  มีพระครูนันทชัยคุณ และพระครูวิจิตรธรรมโชติ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้รักสามัคคีในองค์กร” โดยอาจารย์ประดิษฐ์ กลาสี และบรรยายพิเศษเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กับการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” โดย ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล และมีการกิจกรรม “เพลงดอกไม้ให้คุณ” และกิจกรรม “กระซิบรักสานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง”

 img 5111

img 5127

img 5151

img 5169

img 5274

img_5111
img_5111
Image Detail Image Download
img_5114
img_5114
Image Detail Image Download
img_5118
img_5118
Image Detail Image Download
img_5119
img_5119
Image Detail Image Download
img_5120
img_5120
Image Detail Image Download
img_5121
img_5121
Image Detail Image Download
img_5124
img_5124
Image Detail Image Download
img_5127
img_5127
Image Detail Image Download
img_5128
img_5128
Image Detail Image Download
img_5130
img_5130
Image Detail Image Download
img_5137
img_5137
Image Detail Image Download
img_5141
img_5141
Image Detail Image Download
img_5150
img_5150
Image Detail Image Download
img_5151
img_5151
Image Detail Image Download
img_5152
img_5152
Image Detail Image Download
img_5153
img_5153
Image Detail Image Download
img_5154
img_5154
Image Detail Image Download
img_5157
img_5157
Image Detail Image Download
img_5160
img_5160
Image Detail Image Download
img_5164
img_5164
Image Detail Image Download
img_5165
img_5165
Image Detail Image Download
img_5167
img_5167
Image Detail Image Download
img_5169
img_5169
Image Detail Image Download
img_5178
img_5178
Image Detail Image Download
img_5188
img_5188
Image Detail Image Download
img_5189
img_5189
Image Detail Image Download
img_5190
img_5190
Image Detail Image Download
img_5195
img_5195
Image Detail Image Download
img_5198
img_5198
Image Detail Image Download
img_5212
img_5212
Image Detail Image Download
img_5221
img_5221
Image Detail Image Download
img_5232
img_5232
Image Detail Image Download
img_5234
img_5234
Image Detail Image Download
img_5235
img_5235
Image Detail Image Download
img_5239
img_5239
Image Detail Image Download
img_5245
img_5245
Image Detail Image Download
img_5250
img_5250
Image Detail Image Download
img_5252
img_5252
Image Detail Image Download
img_5256
img_5256
Image Detail Image Download
img_5258
img_5258
Image Detail Image Download
img_5263
img_5263
Image Detail Image Download
img_5266
img_5266
Image Detail Image Download
img_5268
img_5268
Image Detail Image Download
img_5274
img_5274
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery