ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับคณะทูตานุทูต

คณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับคณะทูตานุทูต

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ต้อนรับคณะทูตานุทูต เอกอัครราชทูต และคู่สมรส รวมทั้งเจ้าหน้าที่สถานทูต ประจำประเทศไทย รวม ๒๒ ประเทศ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เพื่อร่วมโครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะทูตานุทูต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณค่าความสำคัญของแหล่งมรดกวัฒนธรรมในประเทศไทย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 3298

img 3354

img 3423

 img 3452

img_3297
img_3297
Image Detail Image Download
img_3298
img_3298
Image Detail Image Download
img_3306
img_3306
Image Detail Image Download
img_3312
img_3312
Image Detail Image Download
img_3314
img_3314
Image Detail Image Download
img_3320
img_3320
Image Detail Image Download
img_3321
img_3321
Image Detail Image Download
img_3323
img_3323
Image Detail Image Download
img_3324
img_3324
Image Detail Image Download
img_3325
img_3325
Image Detail Image Download
img_3326
img_3326
Image Detail Image Download
img_3327
img_3327
Image Detail Image Download
img_3329
img_3329
Image Detail Image Download
img_3331
img_3331
Image Detail Image Download
img_3332
img_3332
Image Detail Image Download
img_3333
img_3333
Image Detail Image Download
img_3335
img_3335
Image Detail Image Download
img_3336
img_3336
Image Detail Image Download
img_3337
img_3337
Image Detail Image Download
img_3338
img_3338
Image Detail Image Download
img_3339
img_3339
Image Detail Image Download
img_3340
img_3340
Image Detail Image Download
img_3342
img_3342
Image Detail Image Download
img_3346
img_3346
Image Detail Image Download
img_3354
img_3354
Image Detail Image Download
img_3359
img_3359
Image Detail Image Download
img_3360
img_3360
Image Detail Image Download
img_3361
img_3361
Image Detail Image Download
img_3365
img_3365
Image Detail Image Download
img_3367
img_3367
Image Detail Image Download
img_3368
img_3368
Image Detail Image Download
img_3369
img_3369
Image Detail Image Download
img_3403
img_3403
Image Detail Image Download
img_3405
img_3405
Image Detail Image Download
img_3411
img_3411
Image Detail Image Download
img_3415
img_3415
Image Detail Image Download
img_3417
img_3417
Image Detail Image Download
img_3418
img_3418
Image Detail Image Download
img_3423
img_3423
Image Detail Image Download
img_3429
img_3429
Image Detail Image Download
img_3434
img_3434
Image Detail Image Download
img_3436
img_3436
Image Detail Image Download
img_3438
img_3438
Image Detail Image Download
img_3442
img_3442
Image Detail Image Download
img_3444
img_3444
Image Detail Image Download
img_3452
img_3452
Image Detail Image Download
img_3454
img_3454
Image Detail Image Download
img_3456
img_3456
Image Detail Image Download
img_3469
img_3469
Image Detail Image Download
img_3470
img_3470
Image Detail Image Download
img_3484
img_3484
Image Detail Image Download
img_3489
img_3489
Image Detail Image Download
img_3492
img_3492
Image Detail Image Download
img_3499
img_3499
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery