ภาพกิจกรรม - ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานการศึกษา งานเผยแผ่ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประชุมสัมมนาพื่อพัฒนางานการศึกษา งานเผยแผ่ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน กรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ หน่วยงานราชการภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันประชุมสัมมนาพื่อพัฒนางานการศึกษา งานเผยแผ่ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อพัฒนาแผนการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และเตรียมแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3105 

img 3221

img 3195

img 3252

img_3064
img_3064
Image Detail Image Download
img_3066
img_3066
Image Detail Image Download
img_3067
img_3067
Image Detail Image Download
img_3075
img_3075
Image Detail Image Download
img_3080
img_3080
Image Detail Image Download
img_3081
img_3081
Image Detail Image Download
img_3082
img_3082
Image Detail Image Download
img_3084
img_3084
Image Detail Image Download
img_3105
img_3105
Image Detail Image Download
img_3109
img_3109
Image Detail Image Download
img_3111
img_3111
Image Detail Image Download
img_3113
img_3113
Image Detail Image Download
img_3119
img_3119
Image Detail Image Download
img_3121
img_3121
Image Detail Image Download
img_3124
img_3124
Image Detail Image Download
img_3132
img_3132
Image Detail Image Download
img_3133
img_3133
Image Detail Image Download
img_3135
img_3135
Image Detail Image Download
img_3142
img_3142
Image Detail Image Download
img_3144
img_3144
Image Detail Image Download
img_3148
img_3148
Image Detail Image Download
img_3155
img_3155
Image Detail Image Download
img_3164
img_3164
Image Detail Image Download
img_3166
img_3166
Image Detail Image Download
img_3167
img_3167
Image Detail Image Download
img_3169
img_3169
Image Detail Image Download
img_3172
img_3172
Image Detail Image Download
img_3176
img_3176
Image Detail Image Download
img_3181
img_3181
Image Detail Image Download
img_3184
img_3184
Image Detail Image Download
img_3186
img_3186
Image Detail Image Download
img_3188
img_3188
Image Detail Image Download
img_3189
img_3189
Image Detail Image Download
img_3191
img_3191
Image Detail Image Download
img_3195
img_3195
Image Detail Image Download
img_3201
img_3201
Image Detail Image Download
img_3202
img_3202
Image Detail Image Download
img_3207
img_3207
Image Detail Image Download
img_3209
img_3209
Image Detail Image Download
img_3212
img_3212
Image Detail Image Download
img_3213
img_3213
Image Detail Image Download
img_3215
img_3215
Image Detail Image Download
img_3221
img_3221
Image Detail Image Download
img_3223
img_3223
Image Detail Image Download
img_3226
img_3226
Image Detail Image Download
img_3228
img_3228
Image Detail Image Download
img_3232
img_3232
Image Detail Image Download
img_3236
img_3236
Image Detail Image Download
img_3239
img_3239
Image Detail Image Download
img_3241
img_3241
Image Detail Image Download
img_3244
img_3244
Image Detail Image Download
img_3246
img_3246
Image Detail Image Download
img_3252
img_3252
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery