ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฒโฑ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการ เพื่อ ทบทวนผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน ในสำนักงานวิชาการ และเตรียมกิจกรรมในประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 3011

img 3013

img 3014

img_3011
img_3011
Image Detail Image Download
img_3013
img_3013
Image Detail Image Download
img_3014
img_3014
Image Detail Image Download
img_3016
img_3016
Image Detail Image Download
img_3020
img_3020
Image Detail Image Download
img_3021
img_3021
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery