ภาพกิจกรรม - คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “อโศกเกมส์” ครั้งที่ ๙

คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  เข้าร่วม อโศกเกมส์ครั้งที่ ๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อโศกเกมส์ครั้งที่ ๙   เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ตลอดทั้งให้เกิดทักษะทางการกีฬาให้มากขึ้นและเพื่อเป็นการนันทนาการให้บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

img 2576

img 2646

img 2714

img 2791

img 2822

img_2576
img_2576
Image Detail Image Download
img_2592
img_2592
Image Detail Image Download
img_2594
img_2594
Image Detail Image Download
img_2597
img_2597
Image Detail Image Download
img_2600
img_2600
Image Detail Image Download
img_2602
img_2602
Image Detail Image Download
img_2603
img_2603
Image Detail Image Download
img_2604
img_2604
Image Detail Image Download
img_2605
img_2605
Image Detail Image Download
img_2606
img_2606
Image Detail Image Download
img_2620
img_2620
Image Detail Image Download
img_2621
img_2621
Image Detail Image Download
img_2622
img_2622
Image Detail Image Download
img_2626
img_2626
Image Detail Image Download
img_2627
img_2627
Image Detail Image Download
img_2628
img_2628
Image Detail Image Download
img_2631
img_2631
Image Detail Image Download
img_2632
img_2632
Image Detail Image Download
img_2635
img_2635
Image Detail Image Download
img_2646
img_2646
Image Detail Image Download
img_2648
img_2648
Image Detail Image Download
img_2649
img_2649
Image Detail Image Download
img_2654
img_2654
Image Detail Image Download
img_2655
img_2655
Image Detail Image Download
img_2682
img_2682
Image Detail Image Download
img_2684
img_2684
Image Detail Image Download
img_2697
img_2697
Image Detail Image Download
img_2699
img_2699
Image Detail Image Download
img_2702
img_2702
Image Detail Image Download
img_2714
img_2714
Image Detail Image Download
img_2735
img_2735
Image Detail Image Download
img_2741
img_2741
Image Detail Image Download
img_2748
img_2748
Image Detail Image Download
img_2755
img_2755
Image Detail Image Download
img_2769
img_2769
Image Detail Image Download
img_2791
img_2791
Image Detail Image Download
img_2792
img_2792
Image Detail Image Download
img_2803
img_2803
Image Detail Image Download
img_2812
img_2812
Image Detail Image Download
img_2813
img_2813
Image Detail Image Download
img_2815
img_2815
Image Detail Image Download
img_2822
img_2822
Image Detail Image Download
img_2847
img_2847
Image Detail Image Download
img_2852
img_2852
Image Detail Image Download
img_2857
img_2857
Image Detail Image Download
img_2864
img_2864
Image Detail Image Download
img_2865
img_2865
Image Detail Image Download
img_2868
img_2868
Image Detail Image Download
img_2869
img_2869
Image Detail Image Download
img_2872
img_2872
Image Detail Image Download
img_2873
img_2873
Image Detail Image Download
img_2877
img_2877
Image Detail Image Download
img_2884
img_2884
Image Detail Image Download
img_2886
img_2886
Image Detail Image Download
img_2887
img_2887
Image Detail Image Download
img_2888
img_2888
Image Detail Image Download
img_2890
img_2890
Image Detail Image Download
img_2892
img_2892
Image Detail Image Download
img_2899
img_2899
Image Detail Image Download
img_2928
img_2928
Image Detail Image Download
img_2932
img_2932
Image Detail Image Download
img_2945
img_2945
Image Detail Image Download
img_2951
img_2951
Image Detail Image Download
img_2963
img_2963
Image Detail Image Download
img_2974
img_2974
Image Detail Image Download
img_2982
img_2982
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery