ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ร่วมทำความสะอาด ถนนพุทธบูชา

คณะผู้บริหาร ร่วมทำความสะอาด ถนนพุทธบูชา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร.  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกัน ทำความสะอาด ถนนพุทธบูชา หน้าวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ในโครงการ บ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข ณ ถนนพุทธบูชา วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 2507

img 2503

img 2518

img 2542

img_2494
img_2494
Image Detail Image Download
img_2503
img_2503
Image Detail Image Download
img_2507
img_2507
Image Detail Image Download
img_2512
img_2512
Image Detail Image Download
img_2518
img_2518
Image Detail Image Download
img_2519
img_2519
Image Detail Image Download
img_2520
img_2520
Image Detail Image Download
img_2521
img_2521
Image Detail Image Download
img_2523
img_2523
Image Detail Image Download
img_2529
img_2529
Image Detail Image Download
img_2533
img_2533
Image Detail Image Download
img_2534
img_2534
Image Detail Image Download
img_2542
img_2542
Image Detail Image Download
img_2545
img_2545
Image Detail Image Download
img_2547
img_2547
Image Detail Image Download
img_2552
img_2552
Image Detail Image Download
img_2554
img_2554
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery