ภาพกิจกรรม - งานวันบุรพาจารย์กตัญญูร่วมใจถวายบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗

งานวันบุรพาจารย์กตัญญูร่วมใจถวายบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดงาน งานวันบุรพาจารย์กตัญญูร่วมใจถวายบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อรำลึกคุณ ครูบาอาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส บรรพบุรุษชน ผู้อุปถัมภ์ พร้อมทั้งพิธีทักษิณานุปทาน แด่บุรพาจารย์ เจ้าผู้ครองนครน่าน และผู้ร่วมก่อสร้างวัดพระธาตุแช่แห้งที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งเนื่องในอายุวัฒนมงคล ๔๕ ปี พระชยานันทมุนี,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา  พร้อมทั้ง พิธีมุทิตาจิตและมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา  ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 2161

img 2216

img 2418

img 2410

img_2131
img_2131
Image Detail Image Download
img_2138
img_2138
Image Detail Image Download
img_2157
img_2157
Image Detail Image Download
img_2161
img_2161
Image Detail Image Download
img_2183
img_2183
Image Detail Image Download
img_2186
img_2186
Image Detail Image Download
img_2203
img_2203
Image Detail Image Download
img_2208
img_2208
Image Detail Image Download
img_2216
img_2216
Image Detail Image Download
img_2246
img_2246
Image Detail Image Download
img_2257
img_2257
Image Detail Image Download
img_2283
img_2283
Image Detail Image Download
img_2286
img_2286
Image Detail Image Download
img_2291
img_2291
Image Detail Image Download
img_2292
img_2292
Image Detail Image Download
img_2294
img_2294
Image Detail Image Download
img_2297
img_2297
Image Detail Image Download
img_2299
img_2299
Image Detail Image Download
img_2323
img_2323
Image Detail Image Download
img_2325
img_2325
Image Detail Image Download
img_2343
img_2343
Image Detail Image Download
img_2350
img_2350
Image Detail Image Download
img_2351
img_2351
Image Detail Image Download
img_2355
img_2355
Image Detail Image Download
img_2356
img_2356
Image Detail Image Download
img_2377
img_2377
Image Detail Image Download
img_2410
img_2410
Image Detail Image Download
img_2418
img_2418
Image Detail Image Download
img_2446
img_2446
Image Detail Image Download
img_2452
img_2452
Image Detail Image Download
img_2454
img_2454
Image Detail Image Download
img_2462
img_2462
Image Detail Image Download
img_2465
img_2465
Image Detail Image Download
img_2468
img_2468
Image Detail Image Download
img_2479
img_2479
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery