ภาพกิจกรรม - ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐา เนื่องในงานวันบุรพาจารย์กตัญญูร่วมใจถวายบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗

ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐา

เนื่องในงานวันบุรพาจารย์กตัญญูร่วมใจถวายบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗

 

          เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกัน ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน (วันที่ ๒ ของการปฏิบัติธรรม) เนื่องในงานวันบุรพาจารย์กตัญญูร่วมใจถวายบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 1990

img 1994

img 2001

img 2015

img 2114

img_1990
img_1990
Image Detail Image Download
img_1994
img_1994
Image Detail Image Download
img_1996
img_1996
Image Detail Image Download
img_1998
img_1998
Image Detail Image Download
img_2000
img_2000
Image Detail Image Download
img_2001
img_2001
Image Detail Image Download
img_2007
img_2007
Image Detail Image Download
img_2013
img_2013
Image Detail Image Download
img_2015
img_2015
Image Detail Image Download
img_2018
img_2018
Image Detail Image Download
img_2021
img_2021
Image Detail Image Download
img_2025
img_2025
Image Detail Image Download
img_2038
img_2038
Image Detail Image Download
img_2064
img_2064
Image Detail Image Download
img_2072
img_2072
Image Detail Image Download
img_2079
img_2079
Image Detail Image Download
img_2094
img_2094
Image Detail Image Download
img_2098
img_2098
Image Detail Image Download
img_2114
img_2114
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery