ภาพกิจกรรม - ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน เนื่องในงานวันบุรพาจารย์กตัญญูร่วมใจถวายบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗

ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน

เนื่องในงานวันบุรพาจารย์กตัญญูร่วมใจถวายบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗

 

          เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกัน ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน เนื่องในงานวันบุรพาจารย์กตัญญูร่วมใจถวายบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 1937

 img 1918

img 1924

img 1969

img_1839
img_1839
Image Detail Image Download
img_1841
img_1841
Image Detail Image Download
img_1846
img_1846
Image Detail Image Download
img_1864
img_1864
Image Detail Image Download
img_1869
img_1869
Image Detail Image Download
img_1872
img_1872
Image Detail Image Download
img_1880
img_1880
Image Detail Image Download
img_1882
img_1882
Image Detail Image Download
img_1884
img_1884
Image Detail Image Download
img_1885
img_1885
Image Detail Image Download
img_1887
img_1887
Image Detail Image Download
img_1892
img_1892
Image Detail Image Download
img_1902
img_1902
Image Detail Image Download
img_1904
img_1904
Image Detail Image Download
img_1918
img_1918
Image Detail Image Download
img_1919
img_1919
Image Detail Image Download
img_1922
img_1922
Image Detail Image Download
img_1924
img_1924
Image Detail Image Download
img_1926
img_1926
Image Detail Image Download
img_1928
img_1928
Image Detail Image Download
img_1932
img_1932
Image Detail Image Download
img_1937
img_1937
Image Detail Image Download
img_1943
img_1943
Image Detail Image Download
img_1946
img_1946
Image Detail Image Download
img_1948
img_1948
Image Detail Image Download
img_1963
img_1963
Image Detail Image Download
img_1967
img_1967
Image Detail Image Download
img_1969
img_1969
Image Detail Image Download
img_1970
img_1970
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery