ภาพกิจกรรม - ประชุมสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

ประชุมสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ ในรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ๕ ยุทธศาสตร์ ๒๖ กลยุทธ์ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1772

img 1781

img 1786

img 1780

img_1772
img_1772
Image Detail Image Download
img_1780
img_1780
Image Detail Image Download
img_1781
img_1781
Image Detail Image Download
img_1786
img_1786
Image Detail Image Download
img_1787
img_1787
Image Detail Image Download
img_1789
img_1789
Image Detail Image Download
img_1790
img_1790
Image Detail Image Download
img_1794
img_1794
Image Detail Image Download
img_1796
img_1796
Image Detail Image Download
img_1798
img_1798
Image Detail Image Download
img_1800
img_1800
Image Detail Image Download
img_1801
img_1801
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery