ภาพกิจกรรม - พิธีมุทิตาจิตและแสดงความยินดีแด่พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕๘ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

พิธีมุทิตาจิตและแสดงความยินดีแด่พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัน อาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน

 

 img 5088

img 1728

img 1729

img 1740

img 1743

img 1804

img 1810

img 1832

img 5004

img_1709
img_1709
Image Detail Image Download
img_1710
img_1710
Image Detail Image Download
img_1711
img_1711
Image Detail Image Download
img_1712
img_1712
Image Detail Image Download
img_1716
img_1716
Image Detail Image Download
img_1726
img_1726
Image Detail Image Download
img_1728
img_1728
Image Detail Image Download
img_1729
img_1729
Image Detail Image Download
img_1730
img_1730
Image Detail Image Download
img_1731
img_1731
Image Detail Image Download
img_1732
img_1732
Image Detail Image Download
img_1734
img_1734
Image Detail Image Download
img_1740
img_1740
Image Detail Image Download
img_1741
img_1741
Image Detail Image Download
img_1742
img_1742
Image Detail Image Download
img_1743
img_1743
Image Detail Image Download
img_1744
img_1744
Image Detail Image Download
img_1745
img_1745
Image Detail Image Download
img_1746
img_1746
Image Detail Image Download
img_1749
img_1749
Image Detail Image Download
img_1760
img_1760
Image Detail Image Download
img_1761
img_1761
Image Detail Image Download
img_1762
img_1762
Image Detail Image Download
img_1763
img_1763
Image Detail Image Download
img_1764
img_1764
Image Detail Image Download
img_1768
img_1768
Image Detail Image Download
img_1769
img_1769
Image Detail Image Download
img_1770
img_1770
Image Detail Image Download
img_1772
img_1772
Image Detail Image Download
img_1797
img_1797
Image Detail Image Download
img_1804
img_1804
Image Detail Image Download
img_1805
img_1805
Image Detail Image Download
img_1809
img_1809
Image Detail Image Download
img_1810
img_1810
Image Detail Image Download
img_1813
img_1813
Image Detail Image Download
img_1814
img_1814
Image Detail Image Download
img_1815
img_1815
Image Detail Image Download
img_1816
img_1816
Image Detail Image Download
img_1817
img_1817
Image Detail Image Download
img_1819
img_1819
Image Detail Image Download
img_1820
img_1820
Image Detail Image Download
img_1821
img_1821
Image Detail Image Download
img_1823
img_1823
Image Detail Image Download
img_1824
img_1824
Image Detail Image Download
img_1825
img_1825
Image Detail Image Download
img_1826
img_1826
Image Detail Image Download
img_1827
img_1827
Image Detail Image Download
img_1828
img_1828
Image Detail Image Download
img_1832
img_1832
Image Detail Image Download
img_1837
img_1837
Image Detail Image Download
img_1838
img_1838
Image Detail Image Download
img_1839
img_1839
Image Detail Image Download
img_1842
img_1842
Image Detail Image Download
img_1843
img_1843
Image Detail Image Download
img_1847
img_1847
Image Detail Image Download
img_1848
img_1848
Image Detail Image Download
img_5003
img_5003
Image Detail Image Download
img_5004
img_5004
Image Detail Image Download
img_5088
img_5088
Image Detail Image Download
img_5094
img_5094
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery