ภาพกิจกรรม - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฒโฑ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ พร้อมทั้ง พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ พระสมุห์อุทัย อุทยเมธี หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และคณาจารย์ประจำ สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขารัฐประศาสนาศาสตร์ ได้ร่วมกันประชุม ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1736

img 1745

img 1746

img 1755

img_1736
img_1736
Image Detail Image Download
img_1745
img_1745
Image Detail Image Download
img_1746
img_1746
Image Detail Image Download
img_1748
img_1748
Image Detail Image Download
img_1749
img_1749
Image Detail Image Download
img_1750
img_1750
Image Detail Image Download
img_1753
img_1753
Image Detail Image Download
img_1755
img_1755
Image Detail Image Download
img_1763
img_1763
Image Detail Image Download
img_1766
img_1766
Image Detail Image Download
img_1768
img_1768
Image Detail Image Download
img_1770
img_1770
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery