ภาพกิจกรรม - ประชุม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

ประชุม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อ เตรียมงานวันบุรพาจารย์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และเตรียมกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีนิสิตประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1437

img 1449

img 1451

img 1475

img_1431
img_1431
Image Detail Image Download
img_1437
img_1437
Image Detail Image Download
img_1439
img_1439
Image Detail Image Download
img_1440
img_1440
Image Detail Image Download
img_1442
img_1442
Image Detail Image Download
img_1443
img_1443
Image Detail Image Download
img_1449
img_1449
Image Detail Image Download
img_1451
img_1451
Image Detail Image Download
img_1453
img_1453
Image Detail Image Download
img_1455
img_1455
Image Detail Image Download
img_1457
img_1457
Image Detail Image Download
img_1459
img_1459
Image Detail Image Download
img_1464
img_1464
Image Detail Image Download
img_1467
img_1467
Image Detail Image Download
img_1469
img_1469
Image Detail Image Download
img_1475
img_1475
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery