ภาพกิจกรรม - ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ และตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  ณ ห้องสำนักงานชั่วคราว พื้นที่ ๑๓ ไร่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ อ.ภูเพียง จ.น่าน

img 1392

img 1399

img 1420

img 1417

img_1379
img_1379
Image Detail Image Download
img_1380
img_1380
Image Detail Image Download
img_1392
img_1392
Image Detail Image Download
img_1393
img_1393
Image Detail Image Download
img_1394
img_1394
Image Detail Image Download
img_1399
img_1399
Image Detail Image Download
img_1401
img_1401
Image Detail Image Download
img_1402
img_1402
Image Detail Image Download
img_1406
img_1406
Image Detail Image Download
img_1414
img_1414
Image Detail Image Download
img_1417
img_1417
Image Detail Image Download
img_1418
img_1418
Image Detail Image Download
img_1420
img_1420
Image Detail Image Download
img_1430
img_1430
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery